אפריל 27, 2015

תעלות דקות ברישות ידני

סוגיה מעניינת עלתה בקריאת שירות עם עובדיה אורפלי מחברת נטליין טכנולוגיות תקשורת.

היה צורך לבדוק את פיזור החום במכלול אלקטרוני נתון. המכלול מכיל מספר מודולים שפולטים חום היושבים על בסיס אלומיניום. בתוך הבסיס יש תעלת אוויר מרושתת בצלעות קירור ומאווררים שמזרימים את האוויר דרך המערכת.